Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα ergasies.arnos.gr έχει δημιουργηθεί με σκοπό την υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ

Προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ergasies.arnos.gr το σύστημα θα σας παραπέμψει να δώσετε ορισμένες πληροφορίες, όπως π.χ. το ονοματεπώνυμό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται είτε για την πρόσβασή σας σε ορισμένα δεδομένα της ιστοσελίδας είτε για την ενημέρωσή σας για τις αναβαθμίσεις της ιστοσελίδας. Η από μέρους σας παράδοση-γνωστοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων που σας ζητήθηκαν σημαίνει ότι συναινείτε στη χρήση τους από του αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας ΑΡΝΟΣ Ε.Π.Ε. για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Εκτός της χρήσης αυτής, η εταιρία ΑΡΝΟΣ Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση αυτών, εκτός εάν της ζητηθεί από εισαγγελική ή άλλη Αρχή.

ΑΛΛΑΓΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν γνωστοποιήσει για τη χρήση της. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η εταιρία ΑΡΝΟΣ Ε.Π.Ε. θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την εταιρεία ΑΡΝΟΣ Ε.Π.Ε. (Τηλ.: 2103822157 – 2103822495 ή Fax: 2103306463) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

COOKIES

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστούς κανόνες εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τους ελέγξετε προτού κάνετε χρήση τους, καθώς οι κανόνες εμπιστευτικότητας της ιστοσελίδας μας δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων ιστοσελίδων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την συναίνεση και αποδοχή σας ως προς τους όρους χρήσης της που ανακοινώνονται μέσω αυτής.