Ιδιαίτερα - Γυμνάσιο

Η διδασκαλία Μ.Ι.Α. (Μαθηματικά - Ιστορία - Αρχαία) προσφέρει τη μέθοδο προσέγγισης της γνώσης και διευκολύνει την μελέτη

Ιδιαίτερα από το σπίτι!

Στο online φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ δημιουργήσαμε τη Νέα Πλατφόρμα Διαχείρισης Ιδιαίτερων Μαθημάτων, για την υποστήριξη των μαθητών μας. Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας, συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με μια έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων καθηγητών σε όλα τα μαθήματα του Γυμνασίου. Με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ολοκληρωμένο υλικό, ο ΑΡΝΟΣ και η εξειδικευμένη αυτή ομάδα, αποδεικνύουμε την πλήρη αφοσίωσή μας στον μαθητή και στις ανάγκες του αναλαμβάνοντας την υποστήριξή του σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Έκθεση
Ιστορία
Βιολογία
Νέα Ελληνικά
Αρχαία Ελληνικά
Εγγραφή