Ιδιαίτερα - ΜΤΧ

Από το 1985 στηρίζουμε φοιτητές όλων των μεταπτυχιακών τμημάτων Πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού

Μαζί στο δρόμο για το Μεταπτυχιακό!

Το κέντρο ΑΡΝΟΣ και οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος μεταπτυχιακών φοιτητών πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την υποστήριξη μεταπτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, εργασιών εξαμήνου, παρουσιάσεις εργασιών, στατιστικές αναλύσεις, επιμέλεια και διόρθωση εργασιών  ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Πολυτεχνείου, ΕΑΠ και ΑΠΚΥ. Στον ΑΡΝΟ υποστηρίζουμε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ (ΔΙΠ, MBA, ΠΛΣ, ΤΡΑ, ΔΙΑ, ΔΤΕ, ΔΧΤ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΠΣΦ, ΕΚΕ, ΕΚΠ,ΔΜΥ, ΣΜΑ, ΔΠΜ, ΤΛΧ, ΟΡΘ,ΠΣΕ,ΤΟΙΚ, κλπ.) καθώς και των υπόλοιπων Πανεπιστημίων.

ΜΒΑ
ΟΡΘ
ΠΣΦ
ΤΛΧ
ΤΟΙΚ
ΤΡΑ
ΜΣΜ
ΚΦΕ
ΔΠΜ
ΔΜΥ
ΕΚΕ
ΕΚΠ
Μαθηματικά
Οικονομικά
Μάρκετινγκ
Χημεία
Παιδαγωγικά
Βιολογία
Ιστορία
Πληροφορική
Φυσική
Εγγραφή